Syllit 65 WP (dodyna) UPL – środek grzybobójczy 4KG